PL

Witamy w Niemieckim Instytucie Medycznej Marihuany

Chcielibyśmy zaoferować zainteresowanym lekarzom i pacjentom pomoc w poznaniu możliwości terapeutycznych oraz potencjalu uzdrawiającyego rośliny konopii. Zapewniamy szeroką sieć renomowanych ekspertów w dziedzinie  medycznej marihuany. Serdecznie zapraszamy na dogłębne konsultacje i spotkanie ewaluacyjne.

Masz pytania?

Proszę się z nami skontaktować.

MAIL
info@difmc.de

Nasza misja

Deutsches Institut für Medizinalcannabis (DIFMC) to instytucja badawczo-edukacyjna, której celem jest ułatwienie dostępu do wyników badań naukowych w dziedzinie konopi medycznych i ich praktycznego zastosowania. Oprócz oceny badań DIFMC inicjuje własne projekty badawcze i udostępnia uzyskane wyniki społeczności medycznej i opinii publicznej.

DIFMC prowadzi szkolenia zawodowe na temat konopi medycznych zarówno dla lekarzy i farmaceutów, jak i pacjentów.

Informacje oparte są na najnowszych odkryciach naukowych, wybranych studiach przypadków i sprawozdaniach empirycznych z praktyki.

Badania

We współpracy z niezależnymi naukowcami pracujemy nad postępem badań w dziedzinie marihuany medycznej, przeprowadzamy własne badania oraz oceniamy i sprawdzamy wiarygodność istniejących wyników badań.

Trening

Chcielibyśmy poinformować leczących lekarzy, specjalistów medycznych i opinię publiczną o możliwościach i zagrożeniach związanych z marihuaną medyczną oraz, co zrozumiałe, przygotować i udostępnić wiedzę zdobytą w dziedzinie badań.

Medyczna marihuana

Roślina konopi ma wielki potencjał medyczny: substancje zawarte w roślinie, tzw. kannabinoidy, mogą docierać bezpośrednio do własnych receptorów organizmu. Kannabinoidy, receptory i ligandy endogenne (endokannabinoidy) tworzą układ endokannabinoidów (ECS).

ECS jest prawie wszechobecny w ludzkim organizmie, może modulować neuroprzekaźniki i ma regulujący wpływ na wiele procesów fizjologicznych.

Obszary te obejmują postrzeganie bólu, pamięć, funkcję immunologiczną, rytm snu, regulację stresu i reakcji emocjonalnych, neuroplastyczność, apetyt , trawienie itp. – lub, jak powiedział Vincenzo Di Marzo, który nadał ECS nazwę:

„Odpoczynek, jedzenie, spanie, zapominanie i ochrona“.

Wszechobecne rozmieszczenie receptorów i ich wpływ na prawie wszystkie ważne procesy fizjologiczne w organizmie skutkuje szerokim spektrum możliwości terapeutycznych, o których chcielibyśmy na tej stronie przedstawić bardziej szczegółowe informacje.

Układ endokannabinoidowy

Składnik konopi indyjskich, który jest również w dużej mierze odpowiedzialny za psychoaktywność – THC lub Δ⁹ – został odizolowany w 1960 roku. Początkowo zakładano, że substancje czynne zawarte w konopiach indyjskich mają nieswoiste działanie związane z błoną. Dopiero 20- 25 lat później udało się zidentyfikować receptory kannabinoidowe (CB1, CB2). Po odkryciu tych receptorów powstał termin „endokannabinoid“. Obecnie termin ten oznacza cały układ sygnalizacyjny składający się z receptorów, ich endogennych ligandów oraz enzymów do ich biosyntezy i inaktywacji – układ endokannabinoidowy (ECS). 2. Najważniejsze endogenne ligandy dla receptorów kannabinoidalnych to anandamid (z języka sanskryckiego „Ananda“: radość, błogość) oraz 2-arachidonylglycerol (2-AG). Zarówno anandamid jak i 2-AG są pochodnymi kwasu arachidonowego. Są one wytwarzane przez sam organizm i uważa się, że biorą udział w rozwoju stanu euforycznego, który może wystąpić również podczas ciężkiego wysiłku fizycznego, np. u biegaczy długodystansowych, tzw. „runner’s high“.

W przypadku typowych efektów medycznych konopi indyjskich, jak również w przypadku wpływu na procesy poznawcze, system nagród i stany lękowe, decydującą rolę odgrywają w szczególności receptory CB1. Kontrola receptorów CB2 ma jednak przede wszystkim działanie immunologiczne i ochronne na wiele układów fizjologicznych.

ECS jest zatem odpowiedzialny za znacznie więcej niż typowy efekt zatrucia. Różnorodność procesów biologicznych i fizjologicznych, w które jest on zaangażowany w ramach możliwości regulacyjnych, wskazuje na ogromny potencjał podejść terapeutycznych opartych o wpływ na ECS.